Barona Kaupan B2B-sovellus käyttöön nopealla aikataululla

 

Low–code-työkalujen ansiosta sovelluskehitys voi olla nopeaa ja kustannustehokasta. Aitomation kehitti Baronan tarpeisiin sopivan mobiilisovelluksen hyödyntäen OutSystems-osaamistaan. 

Kaupan hyllytystehtäviin suunniteltu applikaatio tuo kaupan ja työnjohdon tarpeisiin tuottavuutta, mitattavuutta ja läpinäkyvyyttä.

”Jos yrityksessä on jotain manuaalista työtä, joka ei ole ihan tällä vuosikymmenellä, suosittelen käymään näiden kavereiden kanssa keskustelua”


– Tuomo Leppänen, Director of Operations, Barona

Low–code-työkalujen ansiosta sovelluskehitys voi olla nopeaa ja kustannustehokasta. Aitomation kehitti Baronan tarpeisiin sopivan mobiilisovelluksen hyödyntäen OutSystems-osaamistaan. Kaupan hyllytystehtäviin suunniteltu applikaatio tuo kaupan ja työnjohdon tarpeisiin tuottavuutta, mitattavuutta ja läpinäkyvyyttä.

OutSystems-osaaminen mahdollistaa ketterän sovelluskehityksen

Baronan myynnin ja kaupan alueelle on kehitetty uusi palvelumalli, jossa kaupoille tarjotaan tehokkaita ulkoistuspalveluita hyllytykseen tai muihin kaupassa suoritettaviin keräilytehtäviin. Ulkoistuspalvelussa kauppa maksaa työtuntien sijaan toteutuneista suoritteista. Tueksi kentälle kaivattiin mobiilissa toimivaa raportointityökalua, jolla työn tehokkuudesta ja laskutukseen menevistä tiedoista voidaan pitää näppärästi kirjaa.

Baronalla oli selkeä ajatus siitä, mitä B2B-käyttöön tulevalta sovellukselta halutaan: raportoinnin helppoutta ja työn tehokkuuden seurantaa.

Sovellus tarvittiin nopeasti, joten kumppaniksi haluttiin OutSystemsin low-code-työkalut hallitseva asiantuntija. Tuomo Leppänen (Director Of Operations) Baronalta kertoi Aitomationin nousseen vahvaksi vaihtoehdoksi ketterän OutSystems-osaamisensa ansiosta. Tavoitteena oli kehittää mahdollisimman käytännöllinen sovellus, josta hyötyisi sekä kentällä työskentelevä työntekijä esimiehineen että ulkoistuspalvelun hankkinut kauppa.

Kun molemmat osapuolet istuivat saman pöydän ääreen, alkoi kokonaisuus hahmottua. Leppäsen mukaan Aitomationin asiantuntemus kävi ilmi heti projektin alkuvaiheessa, kun ideaa alettiin konseptoida konkretiaksi.

”Pasi on viimeisen päälle ammattilainen kertomaan, että mitä sovelluksen kehittämisessä pitää ottaa huomioon ennen kuin koodaaminen aloitetaan”, Leppänen kommentoi projektin ensiaskeleita, jotka otettiin Aitomationin Pasi Pölösen kanssa.

Mistä low-code-työkaluissa on kyse?

OutSystems on low-code-työkaluja hyödyntävä sovelluskehitysalusta, jolla voidaan kehittää asiakaskohtaisia sovelluksia tavallista ketterämmin. Kirjoittamisen sijaan koodia pystytään mallintamaan graafisesti. Kyseessä on visuaalisempi työtapa, joka mahdollistaa myös paremman dialogin sovelluksen käyttäjän ja koodarin välillä. Low code -koodaaminen on huomattavasti nopeampaa perinteiseen koodin kirjoittamiseen verrattuna.

Sen, mihin perinteisellä koodarilla menee viikko, pystyy low code -työkalulla tekemään päivässä.

OutSystemsin low-code-työkalut sopivat erinomaisesti työntekijäapplikaation kaltaisten B2B-käyttöliittymien kehittämiseen. Lopputuloksena on täysin samanlaista ohjelmakoodia, mutta homma hoituu ennätysajassa. Baronan kohdalla suunnitelmat uudesta sovelluksesta punottiin kesällä 2019, ja sovelluksen ensimmäinen versio oli kentällä käytössä jo lokakuun alussa.

Tehokasta raportointia ja mittaamista mobiilissa

Baronalle kehitetty sovellus toimii mittarityökaluna, joka yhdistää työntekijät, työnjohdon ja laskutukseen tarvittavan raportoinnin samaan paikkaan. Sovelluskehitykseen liittyi kaksi elementtiä: kentällä liikkuville työntekijöille luotiin mobiilisovellus raportoinnin avuksi, ja työnjohdon versiosta tehtiin puolestaan selainpohjainen. Barona voi nyt perustaa kaupan alan asiakkaalleen ympäristön, johon voidaan lisätä tarvittavat työsuoritteet ja työntekijät. Sovellus on suunniteltu lähtökohtaisesti hyllytystehtäviin, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muunlaisissa työtehtävissä.

Kun työtä tehdään hajautetusti kentällä ja työstä tulee pitää kirjaa, on mobiiliapplikaatiosta paljon apua.

Sovellus otettiin käyttöön lokakuussa 2019, ja vastaanotto on ollut hyvin positiivinen. Ensimmäiselle versiolle asetetut tavoitteet on jo saavutettu, ja jatkokehittely on parhaillaan käynnissä. Sovelluksen avulla päästään reaaliaikaisesti seuraamaan, miten operaatio onnistuu tehokkuuden ja taloudellisen puolen osalta. Läpinäkyvyys on lisääntynyt huomattavasti, ja sovellus helpottaa laskuttamista ja palkanmaksua.

”Jos yrityksessä on jotain manuaalista työtä, joka ei ole ihan tällä vuosikymmenellä, suosittelen käymään näiden kavereiden kanssa keskustelua”, Leppänen naurahtaa.