Prosessilouhinnalla läpinäkyvyyttä Barona Horecan rekrytointiprosessiin

Mika Fräntilä / Barona Horeca

Barona Horeca tarvitsi liiketoimintansa pääprosessiin eli rekrytointiin paitsi läpinäkyvyyttä, myös kehityskohteiden tunnistamista. Menetelmäksi valikoitui Aitomationin toteuttama prosessilouhinta, jonka avulla Barona pääsi rekrytointiprosessin pullonkauloista eroon ja löysi uusia käytäntöjä niin johtamiseen, turhien työvaiheiden karsimiseen kuin auditointiinkin.

Tulosten visualisointi auttoi toimihenkilöidemme sitouttamisessa ja ohjeistamisessa. Prosessilouhinnan myötä sekä työntekijä- että asiakastyytyväisyys ovat kohentuneet”, Barona Horecan operatiivinen johtaja Mika Fräntilä kertoo.

Prosessilouhintaa voidaan hyödyntää kaikilla tietotyötä tekevillä aloilla, kuten vaikkapa taloushallinnon osto- ja logistiikkaprosesseissa. Prosessilouhinta perustuu analyktiikkaan, ja sen voi jakaa kolmeen vaiheeseen: valmisteluun, analyysiin sekä hyödyntämiseen. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään asiantuntijoista koostuva tiimi, prosessin tavoite sekä data, jota louhitaan. Analyysissa käytetään usein agilea eli ketterää ohjelmistokehitystä. Hyödyntämisessä priorisoidaan tulokset ja jalkautetaan ne konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Aitomationin ja Barona Horecan yhteistyötä Fräntilä kuvaa helpoksi ja selkeäksi, ja projekti etenikin suunnitelman mukaisesti. Hän korostaa, että prosessilouhinnalla löydettiin tarkasti ne pisteet, joita parantamalla Barona voi nostaa liiketoimintansa pääprosessin tehokkuutta.

Nykyään näemme prosessiemme viiveet, ja osamme puuttua niihin ennakoivasti. Aitomationille kiitos bisnesymmärryksestä sekä sujuvasta yhteistyöstä”, Fräntilä lisää.