Case Viafin Gas: Viafin GAS investoi asiakastyötä tehostavaan robotiikkaan -Viabotti

Manuaalinen ja useaan eri järjestelmään tehty työmääräysten kirjaaminen ja raportointi ovat olleet syyskuun alusta alkaen Viafin GASilla pala historiaa. Aitomationin kehittämä softapohjainen robotti, Viabotti, hakee työmääräykset automaattisesti asiakkaiden ERP-järjestelmistä ja tuo ne viipymättä Viafin GASin omaan kunnossapitojärjestelmään ja asiantuntijoiden päätelaitteisiin. Lue kuinka Viafin Gas hyödyntää Viabottia liiketoiminnassaan: https://www.viafingas.fi/b/viafin-gas-investoi-asiakastyota-tehostavaan-robotiikkaan

Lue lisää ->

Case Barona Kauppa: B2B-sovellus saatiin henkilöstön käyttöön nopealla aikataululla

Low–code-työkalujen ansiosta sovelluskehitys voi olla nopeaa ja kustannustehokasta. Aitomation kehitti Baronan tarpeisiin sopivan mobiilisovelluksen hyödyntäen OutSystems-osaamistaan. Kaupan hyllytystehtäviin suunniteltu applikaatio tuo kaupan ja työnjohdon tarpeisiin tuottavuutta, mitattavuutta ja läpinäkyvyyttä.  OutSystems-osaaminen mahdollistaa ketterän sovelluskehityksen  Baronan myynnin ja kaupan alueelle on kehitetty uusi palvelumalli, jossa kaupoille tarjotaan tehokkaita ulkoistuspalveluita hyllytykseen tai muihin kaupassa suoritettaviin keräilytehtäviin. Ulkoistuspalvelussa kauppa maksaa työtuntien sijaan […]

Lue lisää ->

Case Bravedo: Taloushallinnon automaatio tuo työpäivään tehokkuutta, ajansäästöä ja rytmiä

Kun rutiinitehtävään käytetty työaika lyhenee seitsemästä tunnista puoleentoista tuntiin päivässä, maksaa automaatioon käytetty investointi itsensä nopeasti takaisin. Bravedon taloushallinnon prosesseja tehostettiin yhteistyössä Aitomationin kanssa. Ratkaisuina käytettiin muun muassa ohjelmistorobotiikkaa ja lean-menetelmiä.  Manuaaliset rutiinit haluttiin automatisoida  Jokainen taloushallinnon parissa työskentelevä tietää arkeen kuuluvan rutiininomaisia työvaiheita, joiden automatisoinnista seuraisi ajansäästöä. Tekoälyn avulla asiantuntijuutta voisi manuaalisen työn sijaan käyttää olennaisempiin tehtäviin. Tämä ymmärrettiin […]

Lue lisää ->

Case Delta Auto: Käyttäjälähtöisellä automaatiolla säästetään myyntisihteerien työtunteja

Delta Auto päätti luopua manuaalisista rutiineista ja vapauttaa myyntisihteerien aikaa tuottavampiin työtehtäviin. Useissa eri järjestelmissä tehtyä työtä automatisoitiin ja prosesseja uudistettiin yhdessä Aitomationin kanssa. Automaatiolla ja lean-menetelmillä taustaprosesseihin saatiin tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.  Automaatiot ketjutettiin organisaatiorajojen yli  Autokauppojen taustaprosesseille ja taloushallinnolle on ominaista, että myyntisihteerien työhön kuuluu omien järjestelmien lisäksi myös rahoitusyhtiöiden ja maahantuojien järjestelmien käsittely. Jos järjestelmät eivät […]

Lue lisää ->