Business teknologia konsultointi

Aitomationin lähtökohtana on toimiva prosessi. Tämä edellyttää riittävää ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta, sen ajureista sekä tarpeista. Prosessien suunnittelussa hyödynnämme omaa Kolmen Linssin Metodiamme, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen tarkastelun eri kulmista. Sovellamme tässä metodologiassa leanin, six sigman ja kevyen palvelumuotoilun oppeja.

Kokonaisuudessaan business teknologia konsultointimme kattaa: