Mikä ihmeen low/no code?

Low code

Tarvitseeko yrityksesi uuden sovelluksen, mutta aikaa ja osaavaa työvoimaa on vain vähän?
Kuinka saada vanhasta järjestelmästä käyttäjäystävällisempi ilman valtavia ponnisteluja?
Ei hätää: low/no code -alustat ovat ratkaisu tähän.

Low code tarjoaa peruskomponentit valmiina

Low code -alustat nopeuttavat järjestelmäkehitystä, koska kaikkea ei tarvitse koodata alusta alkaen itse.
Low code perustuu valmiiden komponenttien ja teknologian hyödyntämiseen, mikä lisää kustannustehokkuutta.
Ohjelmoijan aikaa säästyy yrityksen omien erikoistoiveiden toteuttamiseen, kun perusosat saa valmiina komponentteina.

Sovellusten toiminnallisuuksien editointi mahdollista muillekin kuin koodareille

Low code toimii visuaalisessa kehitysympäristössä, jossa hyödynnetään drag and drop –editoreita, joiden käyttö on helppoa.
Nimensä mukaisesti drag and drop –editorit toimivat niin, että eri elementit raahataan ja pudotetaan niille sopiviin paikkoihin.
Myös valmiit, sisäänrakennetut template-mallit sekä dataliittimet sujuvoittavat niin tietokone- kuin mobiilisovellustenkin kehittämistä huomattavasti.

Nopeus ja käytön suoraviivaisuus

Low code -alustojen suosio perustuu niiden nopeuteen ja suoraviivaiseen käytettävyyteen.
Usein täysin räätälöity sovellus on sellainen, jota vain sen rakentanut ohjelmoija osaa käyttää.
Mikäli haluaa oppia ylläpitämään sovellusta itse, kannattaa se rakentaa low code -alustojen avulla.

Rutiinien automatisointi säästää aikaa

Low code–alustat sopivat esimerkiksi liiketoiminnan eri prosessien digitalisointiin ja automatisointiin.
Kun manuaalinen, käsin tehtävä työ kevenee, jää enemmän aikaa kaikkeen oleelliseen.
Automatisoinnin lisäksi low code -alustoilla voi myös lisätä toiminnallisuuksia ja parantaa käyttäjäkokemusta.
Vähensimme esimerkiksi Delta-auton myynnin taustaprosessien manuaalityöstä jopa 95% automaation avulla.

Kaikki toiminnot saman katon alle

Myös eri toimintojen keskittäminen yhteen sovellukseen onnistuu low code -alustojen avulla.
Kun tietoja ei tarvitse siirrellä käsin sovelluksesta toiseen, vaan kaikki toiminnot ovat saman katon alla, tehostuu työnteko entisestään.
Lisäksi virheiden ja unohdusten määrä vähenee, koska kaikki tarvittava tieto löytyy samasta paikasta.

Low code -sovelluskehitys on yksi tapa, jolla autamme asiakkaitamme.
Kun asiantuntijoiden manuaalinen työ vähenee ja asiakasrajapinta toimii paremmin,
asiakkaidemme liiketoimintaprosessit notkistuvat huomattavasti.