’Tekoälyn ja robotiikan yhteispeli taloushallinnon prosessien automatisoinnissa’ -webinaarin materiaali

Pidimme suuren suosion saavuttaneen webinaarin yhdessä Snowfox.Ai:n kanssa 18.2.2021 teemalla ”Tekoälyn ja robotiikan yhteispeli taloushallinnon prosessien automatisoinnissa”.

WEBINAARIN AGENDA:

  • Robotiikan ja tekoälyn perusperiaatteet
  • Case Bravedo: Talouden prosessien automatisointi tekoälyn ja robotiikan avulla
  • Ostolaskuprosessin automatisoinnin mahdollisuudet tekoälyn avulla
  • Esimerkkejä muista talouden prosesseista, joita on automatisoitu robotiikalla
  • Case Delta Auto: Robottien hyödyntäminen monimutkaisen työnkulun automatisoinnissa

Tomi Paapio Aitomationilta kiteytti ohjelmistorobotiikan (RPA) soveltuvan toistuviin, sääntöpohjaisiin ja suuren volyymin tehtäviin matkimaan ihmistyötä niiden suorittamiseksi. Tärkeimpinä hyötyinä keskusteltiin virheiden vähentyminen, säästöt työajassa, piikkikuormien tasaus ja suhteellisen lyhyet takaisinmaksuajat. Esimerkkeinä tehtäväautomaatioista mainittiin: tositteiden vieminen kirjanpitojärjestelmään, raportin koostaminen viikon myyntitapahtumista sekä eri järjestelmien ja tilien välinen täsmäytys. 

Tuomas Haapsaari Snowfox.Ai:lta kiteytti tekoälyn teknologiaksi, joka oppii datasta ja siltä pohjalta kykenee tekemään ennusteita käyttäen uutta dataa syötteenä ja jatko-oppimisen välineenä. Snowfox.Ai:n ostolaskujen automatisointi oli käytännön esimerkkinä, jonka avulla mm. Mehiläisellä 90% laskuista reitittyy automaattisesti. Lisätietoa tekoälyn hyödyntämisestä ostolaskujen käsittelyprosessin automatisoinnissa löydät Snowfox.Ai:n tietopankista. 

Bravedon CFO Pasi Vilhunen kertoi huiman esimerkin siitä, miten analytiikalla ja automaatiolla on saavutettu merkittävää tehokkuutta: Vuodesta 2018 vuoteen 2020 tositevolyymien kasvu on ollut +47% ja samaan aikaan tositekohtainen kustannus on vähentynyt -46%. 

Bravedon saavuttamat hyödyt ovat moninaiset: prosessien tehostaminen, käyttöpääoman parantaminen, työn tehokkuuden lisääminen, ajansäästöt henkilötyötunneissa sekä parantunut työpäivien mielekkyys.

Delta Auton CFO Kaisa Rönkkö kertoi Tomi Kasken haastattelussa heidän Lunastamo konseptistaan.Käytännössä koko uuden auton oston ja luovuttamisen ’toimistotaustaprosessi’ on 90% automatisoitu. Työnkulku on todella monivaiheinen, siihen sisältyy mm. auton varastoonosto, rekisteröinti ja tarvittava maksuliikenne ja siinä välitetään tietoa eri teknologioita hyödyntäen useamman sisäisen ja ulkoisen järjestelmän välillä. Hyötyinä on saavutettu mm. merkittävä rutiinityön vähentyminen.