palvelumme ja toimintatapamme

Palvelumme on alla jaoteltu sen mukaan, miten ajattelemme muutoksen mahdollistamisesta ja nopeuttamisesta. 

Toimintatapoihimme kuuluu hyödyntää parhaita käytäntöjä, mm. Lean-menetelmiä prosessien muotoilussa. Teknologioissa hyödynnämme sekä uusimpia että koeteltuja ratkaisuja. 

 

"Bravedon taloushallinnossa tositevolyymien kasvu oli 47% ja samaan aikaann kuluja laskettiin -15% (tositekohtaista -46%). Tämä saavutettiin luomalla ensin läpinäkyvyys tekemiseen, tehostamalla automaatiolla ja iteroimalla analytiikalla. Aitomationin lähestymistapa on juuri oikea ja vastaa ajatteluamme ja kokemustamme onnistuneesta muutoksen läpiviennistä."
Pasi Vilhunen
Bravedo CFO

Palvelumme tuottavuuden ja ketteryyden kehittämiseksi

 Klikkaa kutakin osa-aluetta nähdäksesi lyhyen kuvauksen sekä esimerkkitoteutuksen kyseiseltä osa-alueelta. 

Asiakaskeskeisten toimintamallien suunnittelu

Hyötylähtöinen, konsultoiva työmallimme

Business-teknologia konsultointimme auttaa kehittämään toimintamalleja, prosesseja ja työnkulkuja hyödyntäen mm. Leanin ja palvelumuotoilun keinoja yhdistämällä tähän innovatiivisen teknologian hyödyntämisen. Olemme erittäin hyviä tunnistamaan automaation, analytiikan ja datan hyödyntämisen mahdollisuuksia ja erityisesti optimoimaan pidempiä työnkulkuja. Business caseja optimoidessamme huomioimme myös toimintamallin muutokset, ihmisten ajankäytön, erilaisten työjonojen hyödyntämisen ja teknologian kustannukset.

Citizen Developer -mallissa autamme asiakkaitamme kehittämään omaa osaamistaan ja kyvykkyyttä automaation ja analytiikan osa-alueilla.

Mittaa ja analysoi

Potentiaalikartoitus

Potentiaalikartoitus on hyötyanalyysi automaation tai analytiikan hyödyntämiselle ja tyypillisesti kohdistuu joko tunnistetun kehityskohteen arviointiin tai kehityskohteen valintaan useammasta potentiaalisesta vaihtoehdosta.

Case: Forenom

Prosessimuotoilu

Prosessimuotoilussa kehitetään uusi toimintamalli joko kokonaiselle prosessille tai siihen kuuluvalle pidemmälle työnkululle. Tuotoksena syntyy toiminnallinen ratkaisukuvaus sekä ylätason tekninen ratkaisu.

Case: Delta Auto, Luonan ostolaskuprosessi

Arviointi

Tyypillisiä kohteita ovat mm. tietyn toiminnon (kuten asiakaspalvelu) mittarien parantaminen , datan validointi tai analytiikan tarvitsemien tietolähteiden kartoitus.

Case: Barona

Tehosta ja jalkauta

Mittaristo- ja raportointitoteutukset

Toteutus Joko osana automatisoidun työnkulun valvontaa tai oma raportointi / mittarointiratkaisu esim. Power BI:ta hyödyntäen.

Case: Päiväkotitoimija

Automaatiototeutukset

Prosessi-, työnkulku- ja tehtäväautomaatioiden toteutukset eri teknologioilla.

CASE esimerkki: Viafin GAS.

Analytiikkatoteutukset

Dataa, koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävät toteutukset hyödyntäen eri teknologioita.

Case: Barona Datalake

Iteroi ja paranna

Jatkokehityskohteiden tunnistus

Asiakkaiden olemassa olevien ratkaisujen ja/tai toimintojen parantaminen. Yleensä n. 6-12kk ensimmäisen toteutuksen jälkeen.

Case: Deltan Auton lunastamo 2.0

Tehokkuusselvitykset

Hyötyjen havannointi ja laskenta jatkopäätöksentekoa varten.

Case: jälleenmyyjä

Tekoälyn hyödyntäminen

Yleensä analytiikkahankkeissa tekoälyä otetaan käyttöön kun 'helpommat' keinot on käytetty (kuten raportointi, analytiikka).

Case: Barona verokortti

Innovatiivinen teknologian hyödyntäminen

Robotiikka (RPA), koneoppiminen (ML), tekoäly (AI), Low-code, Microsoft Power Platform, OutSystems

Hyödynnämme ratkaisuissamme tarkoituksenmukaisimpia teknologioita liittyen asiakkaan tilanteeseen ja business caseen. Tyypillisiä teknologioita ovat mm. Microsoft Power Platform, OutSystems Low-code kehitysalusta, pilvipalvelut (kuten Azure, AWS) sekä eri integraatiot erilaisten rajapintojen kautta. Yksinkertaisissa tehtäväautomaatioissa tai osana jotakin pidempää automaatiota saatamme hyödyntää myös MS Exceliä tai tiedostosiirtoa.